Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia
 
Ekonomický úsek: ekonómka, pokladníčka (1)
                              vedúca stravovania (1)
 
linka: 041/ 5423726
 
 
Sociálny úsek: sociálna pracovníčka (1)
 
linka: 041/ 5423726
 
informácia v oblasti postupu pri umiestňovaní do zariadenia pre seniorov a zaraďovanie žiadateľov do poradovníka čakateľov na sociálnu službu.
 
Zdravotno - opatrovateľský úsek:  zdravotná sestra (1)
                                                        zdravotnícký asistent (1)
                                                        opatrovateľky (7)
 
mobil: 0901 700 621
 
Prevádzkový úsek:   kuchárky (2)
                                 pomocné kuchárky (2)
                                 údržbár, vodič, (1)
                                 upratovačka (1)
 
 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.