Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia

Opekačka spojená so športovými aktivitami!

Jarné úpravy v areály nášho zariadenia - v plnom prúde :-)

Grantový program OPORA - Prípravujeme naše záhradky!

Oslava 60. rokov - nášho klienta - taktiež blahoželáme a želáme všetko dobré.

S úctou a veľkou láskou Vám želáme krásne a šťastné narodeniny, plné lásky, zdravia a Božieho požehnania.

Návšteva v DOMOVE VĎAKY :-)

Rozlúčka s našou dlhoročnou pracovníčkou Máriou - ďakujeme za službu a želáme veľa síl a Božie vedenie na novom pôsobisku.

Grantový program OPORA 2016 - Jesenné presádzanie

Oslava 80 rokov - p. Mária

Grantový program OPORA 2016

Vďaka Nadácii SPP v grantovom programe OPORA 2016 sme mohli zrealizovať projekt na podporu individuálneho rozvoja klientky p.Antónky, jej aktivizáciu v zlepšení kvality života, zlepšení zručností ale hlavne uspokojení záujmov klientky. Z poskytnutých prostriedkov sme zakúpili mobilné záhradky a  potrebné náradie a priesady. Týmto sa chceme Nadácii SPP veľmi pekne poďakovať za pomoc s realizáciou tohto projektu.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.