Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia
Počasie

Oslava 95 rokov -našej klientky - pri tejto príležitosti prišli pozdraviť našu klientku aj muzikanti v typických krojoch

Mesiac úcty k starším - prišli nás svojím vystúpením potešiť detičky, za čo im veľmi pekne ďakujeme!

Dlávili sme kapustičku do súdka :-)

Pomaly sa pripravujeme na jesenný čas ...

Milé naše Marienky, želáme vám požehnaný meninový deň, veľa zdravia, síl a Božie vedenie!

Obyvateľ nášho zariadenia, sa dožíva svojho životného jubilea. Zo srdca mu blahoželáme, a prajeme hlavne veľa zdravia a Božieho požehnania!

Opekačka spojená so športovými aktivitami!

Jarné úpravy v areály nášho zariadenia - v plnom prúde :-)

Grantový program OPORA - Prípravujeme naše záhradky!

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.