Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia

Výlet do Rajeckej Lesnej - spojené s posedením pri kávičke

Opäť sme spoločne prežili krásny deň, ktorý bol spojený so spevom, rôznymi športovými hrami a výbornym guľášom ....

Naša obyvateľka, sa dožila krásneho životného jubilea - zo srdca jej želáme hlavne veľa zdravia, veľa spokojných dní v našom zariadení, a hojnosť Božieho požehnania.

Oslava 95 rokov -našej klientky - pri tejto príležitosti prišli pozdraviť našu klientku aj muzikanti v typických krojoch

Mesiac úcty k starším - prišli nás svojím vystúpením potešiť detičky, za čo im veľmi pekne ďakujeme!

Dlávili sme kapustičku do súdka :-)

Pomaly sa pripravujeme na jesenný čas ...

Milé naše Marienky, želáme vám požehnaný meninový deň, veľa zdravia, síl a Božie vedenie!

Obyvateľ nášho zariadenia, sa dožíva svojho životného jubilea. Zo srdca mu blahoželáme, a prajeme hlavne veľa zdravia a Božieho požehnania!

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.