Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia

Opäť sme prežili jeden príjemný deň pri guláši, rozhovoroch a športových hrách v našej záhrade vďaka Nadácií SPP

Prijali sme dar z mesta v podobe vyvýšených záhonov, ktoré nám osobne priviezol pán primátor a pán prednosta, neskôr sme ich s klientmi osadili a pripravili na sadenie levandule, byliniek a jahôd.

Prijali sme od rodiny našej drahej zosnulej obyvateľky dar v podobe nádherných kvetov, ktoré spríjemňovali čas strávený v kaplnke pri modlitbách. Zo srdca ďakujeme.

Naša milá obyvateľka sa dožila krásneho životného jubileá, a pri tejto príležitosti sme jej všetci zablahoželali, a pozdravili kvietkom, tortou a veselým spevom

Aj tento rok sa v našom domove konala fašiangová zábava pri dobrej muzike, ktorú nám vytvárali muzikanti z Rajeckej Lesnej.

Naša obyvateľka sa dožila krásneho životného jubilea. Srdečne ju pozdravujeme a želáme jej hlavne veľa zdravia a radosti!

Vianoce 2018 - posedenie pri štedrovečernom stole

Príprava na vianočný čas - zdobíme stromčeky, tento deň nám spríjemnili aj deti svojím vystúpením.

Dňa 12.12.2018 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnilo stretnutie s názvom Vianočné tvorivé dielne, ktorého sa zúčastnili aj naši klienti v sprievode našej pani riaditeľky.

Jeseň 2018

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.