Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia

Výlet do Rajeckých Teplíc

Dňa 9. 12. 2015 sme sa boli pozrieť v Rajeckých Tepliciach na šikovné ruky klientiek z Centra sociálnych služieb TAU - Turie. Vyrobili sme si sviečky, upiekli oblátky. Návštevu sme si spojili aj s návštevou kostola a jazera. 

Oslava 50 rokov pána Miroslava

Revitalizácia verejného parku pri zariadení pre seniorov

Projekt s názvom  Revitalizácia verejného parku pri zariadení pre seniorov sme mohli realizovať vďaka Nadácii Orange. V rámci zamestnaneckého grantu boli prodtredníctvom dobrovoľnej práce seniorov z Klubu a Jednoty dôchodcov a klientov z Domova vďaky vysadené v záhrade nové rastliny. Projektom sa podarilo skrášliť a zvýšiť atraktivitu verejného priestranstva pri našom domove a urobiť tak zo záhrady aj miesto na stretávanie rôznych generácii.

Oslava 90 rokov pani Johanky

Veľké jubileum pani Anny oslava 100 rokov

Vianočné posedenie 2014

HRY Generácií - Jeseň 2014

Hry generácií jeseň sa v Domove vďaky uskutočnili 16.10. 2014 vďaka zamestnaneckému grantu ORANGE.

Projekt Pohnime rozumom

Projekt s názvom Pohnime rozumom sme v Domove vďaky mohli zrealizovať vďaka fondu GSK. V tomto projekte išlo o terapia zameranú na pravidelné tréningy pamäte pomocou špeciálnych cvičení. Cvičenia najskôr prebiehali formou diskusie na spoločenské témy, nasleduje precvičovanie a rehabilitácia a na záver sa pomocou rôznych úloh trénuje pamäť. Tieto stretnutia boli obohatené aj o prednášky a informácie o fungovaní mozgu, pamäti a starnutí.

Hry generácií 2014

Akcia, ktorá sa u nás v Domove vďaky konala 26.6.2014, nadväzuje na minuloročné seniorské hry. Vznikla myšlienka, spájať seniorov a deti, ktorí si budú vzájomne odovzdávať skúsenosti, rady, hodnoty. Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange. Práve preto sme sa mohli stretnúť, spoločne sa zabaviť, stráviť príjemné chvíle. Naše zariadenie ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o skvelý priebeh tohto dňa. Medzi nich samozrejme patria obyvatelia Domova vďaky,  seniori z Klubu a Jednoty dôchodcov z Rajca, deti zo Spojenej katolíckej školy v Rajci, Mestské kultúrne stredisko v Rajci a v neposlednom rade chlapci z kapely Popcorn. Celý deň sa niesol v príjemnom spoločenskom duchu. Naším prianím je, aby sme sa v takomto istom duchu stretli aj na jeseň, kedy budú ďalšie Hry generácií.

Predvianočné posedenie

Advent je obdobím očakávania. Pri tejto príležitosti sme v Domove vďaky zorganizovali predvianočné posedenie, na ktorom sme privítali návštevníkov z Klubu a Jednoty dôchodcov, kde sme si vytvorili predvianočnú atmosféru pečením perníkov, výrobou rôznych vianočných dekorácií a zdobením vianočných stromčekov. Ako inak nechýbala ani kapustnica a zemiakové placky. Tiež sme si k Vianociam zaželali, nech sú pre nás posilnením vo viere a povzbudením rásť, prijať toho, ktorý je svetlom sveta, aby sme jeho svetlom mohli svietiť tomuto svetu.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.