Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia

Projekt - Bezpečne za krásami regiónu

Vďaka projektu Bezpečne za krásami regiónu z grantu Nadácie Kia Motors Slovakia sme mohli zrealizovať aj tretí výlet. Dňa 26. 7. 2016 sme sa vybrali na výlet do Budatína, kde sme navštívili novú zrekonštruovanú kaplnku, v ktorom sme si zaspievali a dozvedeli nové informácie z histórie, boli sme na prechádzke po krásnom parku, pracovníčky Budatínskeho hradu nás pohostili kávou a vodou, za čo im veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme sponzorom a všetkým zúčastneným za prežitie krásneho dňa. 

Projekt - Bezpečne za krásami regiónu

Vďaka projektu Bezpečne za krásami regiónu z grantu Nadácie Kia Motors Slovakia sme mohli zrealizovať druhý výlet. Dňa 24. 6. 2016 sme sa vybrali na výlet do Rajeckých Teplíc, kde sme navštívili kostol, v ktorom sme sa pomodlili, boli sme na prechádzke v parku, osviežili sme sa zmrzlinou a pozreli jazierko s labuťami. Veľmi pekne ďakujeme sponzorom a všetkým zúčastneným za prežitie krásneho dňa. 

Projekt - Bezpečne za krásami regiónu

Projekt Bezpečne za krásami regiónu sme mohli realizovať vďaka grantu Nadácie Kia Motors Slovakia. Týmto sme klientom Domova vďaky umožnili získať nové zážitky a prelomiť tak ich stereotyp, ako aj stretnutie s rovesníkmi z Klubu dôchodcov v Rajci. Dňa 27. 5. 2016 sme sa vybrali na výlet do Rajeckej Lesnej, kde sme si spríjemnili deň posedením v reštaurácii u Hromadov, boli sme pozrieť aj Slovenský Betlehem a taktiež sme boli aj na sv. omši... Veľmi pekne ďakujeme sponzorom a všetkým zúčastneným za prežitie krásneho dňa. 

Predvianočné posedenie 2015

Opäť tu máme Vianoce a ako by to bolo, keby sme si aj nevyzdobili stromčeky. Prišli nám na veľkú pomoc naše známe pani z Jednoty dôchodcov. Prežili sme krásny deň, ktorý nám pani spríjemnili aj pekným spevom. Nechýbala ani tradičná kapustnica... 

Výlet do Rajeckých Teplíc

Dňa 9. 12. 2015 sme sa boli pozrieť v Rajeckých Tepliciach na šikovné ruky klientiek z Centra sociálnych služieb TAU - Turie. Vyrobili sme si sviečky, upiekli oblátky. Návštevu sme si spojili aj s návštevou kostola a jazera. 

Oslava 50 rokov pána Miroslava

Revitalizácia verejného parku pri zariadení pre seniorov

Projekt s názvom  Revitalizácia verejného parku pri zariadení pre seniorov sme mohli realizovať vďaka Nadácii Orange. V rámci zamestnaneckého grantu boli prodtredníctvom dobrovoľnej práce seniorov z Klubu a Jednoty dôchodcov a klientov z Domova vďaky vysadené v záhrade nové rastliny. Projektom sa podarilo skrášliť a zvýšiť atraktivitu verejného priestranstva pri našom domove a urobiť tak zo záhrady aj miesto na stretávanie rôznych generácii.

Oslava 90 rokov pani Johanky

Veľké jubileum pani Anny oslava 100 rokov

Vianočné posedenie 2014

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.