Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia
Počasie

Vianočný čas v Domove vďaky sme mali spojený s pečením medovníkov, zdobením stromčekov a vystúpením detí zo škôlky ....

Dňa 12.9.2019 sme v našom zariadení pozdravili všetky Marienky, ktoré oslávili svoje meniny. Srdečne blahoželáme.

Nová kosačka v Domove vďaky - vďaka grantovému projektu OPORA 2019

Opäť sme prežili jeden príjemný deň pri guláši, rozhovoroch a športových hrách v našej záhrade vďaka Nadácií SPP

Prijali sme dar z mesta v podobe vyvýšených záhonov, ktoré nám osobne priviezol pán primátor a pán prednosta, neskôr sme ich s klientmi osadili a pripravili na sadenie levandule, byliniek a jahôd.

Prijali sme od rodiny našej drahej zosnulej obyvateľky dar v podobe nádherných kvetov, ktoré spríjemňovali čas strávený v kaplnke pri modlitbách. Zo srdca ďakujeme.

Naša milá obyvateľka sa dožila krásneho životného jubileá, a pri tejto príležitosti sme jej všetci zablahoželali, a pozdravili kvietkom, tortou a veselým spevom

Aj tento rok sa v našom domove konala fašiangová zábava pri dobrej muzike, ktorú nám vytvárali muzikanti z Rajeckej Lesnej.

Naša obyvateľka sa dožila krásneho životného jubilea. Srdečne ju pozdravujeme a želáme jej hlavne veľa zdravia a radosti!

Vianoce 2018 - posedenie pri štedrovečernom stole

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.