Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia
Počasie

Príprava na vianočný čas - zdobíme stromčeky, tento deň nám spríjemnili aj deti svojím vystúpením.

Dňa 12.12.2018 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnilo stretnutie s názvom Vianočné tvorivé dielne, ktorého sa zúčastnili aj naši klienti v sprievode našej pani riaditeľky.

Jeseň 2018

Výlet do Rajeckej Lesnej - spojené s posedením pri kávičke

Opäť sme spoločne prežili krásny deň, ktorý bol spojený so spevom, rôznymi športovými hrami a výbornym guľášom ....

Naša obyvateľka, sa dožila krásneho životného jubilea - zo srdca jej želáme hlavne veľa zdravia, veľa spokojných dní v našom zariadení, a hojnosť Božieho požehnania.

Oslava 95 rokov -našej klientky - pri tejto príležitosti prišli pozdraviť našu klientku aj muzikanti v typických krojoch

Mesiac úcty k starším - prišli nás svojím vystúpením potešiť detičky, za čo im veľmi pekne ďakujeme!

Dlávili sme kapustičku do súdka :-)

Pomaly sa pripravujeme na jesenný čas ...

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.