Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia

Kamaráti harmonikári nás opäť po roku navštívili a veru bolo veselo

Svojou návštevou nás poctil majstro Štefan Hruštinec a bola to paráda

Vystúpenie detí MŠ Mudrochova

Vystúpenie detí MŠ Obrancov mieru

Fašiangy 2023

Vystúpenie žiakov

Jasličková pobožnosť

Úcta k starším vystúpenie detí zo škôlky

Deti z MŠ - Úcta k starším

Vystúpenie detí MŠ - Deň Matiek

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.