Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia

Tlačivá na stiahnutie

 
    Ak máte záujem o umiestnenie v Domove vďaky, vyplnenú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu adresujte na Mestský úrad v Rajci, kde vám bude na základe žiadosti vydané Rozhodnutie a Posudoko odkázanosti na sociálnu službu.
pdf Dotazník pre žiadateľa o sociálnu službu 23.7 KB
pdf Vyhlásenie o majetku FO 49 KB
pdf Vyhlásenie o zabezpečení pohrebu 21.5 KB
pdf ziadost-o-zabezpecenie-poskytovania 244.9 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.