Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia

Sociálna rehabilitácia

 
 
Podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách je sociálna rehabilitácia odborná činnosť, zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.