Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia

Nadácia Tatra Banky - Stropné zdvíhacie zariadenie

DOBRÉ SRDCE 2015

vďaka NADÁCIÍ TATRA BANKY - sme mohli skvalitniť život našim klientom zakúpením stropného zdvihacieho zariadenia.

Týmto spôsobom chceme vysloviť veľkú vďaku NADÁCIÍ TATRA BANKY

Ciele projektu: Projekt by mal pomôcť pri manipulácii s pohybovo znevýhodnenými seniormi; mal by uľahčiť prácu zamestnancov zariadenia a zamedziť nehodám a pracovným úrazom,ktorých riziko je pri manipulácií so seniormi pomerne vysoké.Inštalácia stropného zdvíhacieho zariadenia aj do druhej časti kúpeľne tento stav efektívne vyriešila.

 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.