Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia

Projekt s názvom Bezpečne za krásami regiónu - z grantu Nadácie Kia Motors Slovakia

 
Cieľe projektu:
Vďaka projektu Bezpečne za krásami regiónu sme mohli zrealizovať tri výlety, ktoré obohatili všetkých zúčastnených, získali sme tak nové zážitky.
 
Týmto chceme poďakovať nadácií KIA Motors Slovakia.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.