Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia

Kláštorná Kalcia nám spríjemnila leto

Nadácia EPH

Vďaka podanej ruke nadácie EPH sa podarilo: 

  1. Opraviť existujúci nefunkčný komunikačný systémý Pacient -  sestra
  2. Doplniť zvončeky na privolanie pomoci do nezabezpečených častí objektu zariadenia
  3. Výmeniť zabezpečovací systém a zefektívniť systém EPS
  4. Opraviť nefunkčné zdvíhacie zariadenie v kúpeľni
  5. Kúpiť krásne nové a bezpečné stoličky do kaplnky 
Naší obyvatelia môžu opäť zavolať pomoc odborného personálu z izieb, jedálne, kaplnky a toalety. Zároveň sa zvýšila ich psychohygiena, lebo už môžu počuť hlásenia typu  „ požehnaného nového rána, alebo priania dobrej noci “, či počuť  spoločné relácie cez  reproduktory na izbách.

V prípade vzniku požiaru, či vniknutia do objektu  už nedostáva zvukové hlásenie len personál na ošetrovni, ale aj iní pracovníci na svoje mobilné telefóny. Najmä v noci, keď je v službe len jeden odborný pracovník je dosiahnutá nepomerne vyššia úroveň bezpečnosti klientov.

Imobilní klienti už môžu na hygienu využívať aj vane, ktoré sa stali dostupnými.

Prostredie kaplnky je vybavené novými pre mobilných klientov bezpečnými a pohodlnými stoličkami.

Nadácia IS - Iný svet

Pomocnú ruku Domovu vďaky podala Nadácia IS – Iný svet. Darovala kuchyni Domova vďaky nákladný dar v podobe novej škrabky. Podporná služba sociálnej pomoci Domova vďaky je vykonávaná v jedálni. Okrem obyvateľom bývajúcim v Domove vďaky, ktorým  zabezpečuje poskytovanie celodennej stravy, zabezpečuje odkázaným obedy aj mimo domova. Napríklad v roku 2022 predstavovala suma vydaných porcii, viac ako 25000 vydaných porcii. Za viac ako 30 rokov svojej existencie bolo už zariadenie kuchyne opotrebované a za roky používania nevyhovujúce. Tento dar predstavuje veľkú pomoc a sme zaň všetci v Domove vďaky úprimne vďační.  

NADACIA KIA MOTORS SLOVAKIA - projekt Jar v záhrade

 
Vďaka Nadácií KIA MOTORS SLOVAKIA
 
bola revitalizovaná časť záhrady,ktorá spríjemní pobyt naším prijímateľom Domova vďaky a tiež  projekt  umožní niektorým aktívným  prijímateľom zapájať sa do aktivít v záhrade či už pri čistení záhonov a tiež pri zbere byliniek a ovocných kríkoch.

Nadácia SPP - grant Bezpečné miesto

    

Vďaka NADÁCIÍ SPP -  v grantovom programe Pomáhame SPPolu, za účelom: ochrana zdravia sme mohli skvalitniť život našim klientom zakúpením germicídneho žiariča a tabletov.

Týmto spôsobom chceme vysloviť veľkú vďaku NADÁCIÍ SPP

Ciele projektu: Vďaka projektu bol obstaraný germicídny žiarič, ktorý  sa nemalou mierou podieľa na zníženie rizík v Domove vďaky. Nemenej významným výstupom je vytvorenie wifi siete s dosahom na izby imobilných klientov, čím vznikla možnosť využívať spojenie sa s členmi rodiny. V čase obmedzenia návštev tak významne napomáha spojenie k psychickej pohode našich prijímateľov.

Nadácia SPP v grantovom programe OPORA 2019 nám podporila projekt na získanie novej kosačky do nášho areálu Domova vďaky, za čo im veľmi pekne ďakujeme

NADÁCIA Orange - Darujte Vianoce 2017

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.