Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia
Počasie

NADACIA KIA MOTORS SLOVAKIA - projekt Jar v záhrade

 
Vďaka Nadácií KIA MOTORS SLOVAKIA
 
bola revitalizovaná časť záhrady,ktorá spríjemní pobyt naším prijímateľom Domova vďaky a tiež  projekt  umožní niektorým aktívným  prijímateľom zapájať sa do aktivít v záhrade či už pri čistení záhonov a tiež pri zbere byliniek a ovocných kríkoch.

Nadácia SPP - grant Bezpečné miesto

    

Vďaka NADÁCIÍ SPP -  v grantovom programe Pomáhame SPPolu, za účelom: ochrana zdravia sme mohli skvalitniť život našim klientom zakúpením germicídneho žiariča a tabletov.

Týmto spôsobom chceme vysloviť veľkú vďaku NADÁCIÍ SPP

Ciele projektu: Vďaka projektu bol obstaraný germicídny žiarič, ktorý  sa nemalou mierou podieľa na zníženie rizík v Domove vďaky. Nemenej významným výstupom je vytvorenie wifi siete s dosahom na izby imobilných klientov, čím vznikla možnosť využívať spojenie sa s členmi rodiny. V čase obmedzenia návštev tak významne napomáha spojenie k psychickej pohode našich prijímateľov.

Nadácia SPP v grantovom programe OPORA 2019 nám podporila projekt na získanie novej kosačky do nášho areálu Domova vďaky, za čo im veľmi pekne ďakujeme

NADÁCIA Orange - Darujte Vianoce 2017

Nadácia Tatra Banky - zamestnanecký program Dobré srdce 2017

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.