Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia

Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách

Vďaka Nadácii Memory sa naša sociálna pracovníčka Mgr. Natália Matejičková zúčastnila v máji 2013 týždenného vzdelávacieho kurzu s názvom "Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách"
 
Získané poznatky  v oblasti správnej komunikácie s klientmi s Alzheimerovou chorobou odovzdáva aj ostatným kolegom, spolu s ktorými sa snažia nadobudnuté informácie aplikovať do praxe.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.