Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia

Zelená pre seniorov 2014

Projekt s názvom "Zelená pre seniorov 2014" sme mohli zrealizovať vďaka Nadácií Orange, ktorá nám svojou finančnou podporou umožnila uskutočniť Hry generácií 2014. Týmto jej vyslovujeme veľké ďakujeme.
 
Cieľ projektu: možnosť kontaktu s ľuďmi žijúcimi mimo zariadenia, posilnenie generačnej i medzigeneračnej solidarity, vytvorenie priestoru pre odovzdávanie hodnôt a skúseností mladším generáciám.

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.