Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia

Dobré srdce 2014

Vďaka Nadácií Tatra Banky sme mohli skvalitniť život našim seniorom zakúpením terapeutických bábik.
Terapeutické bábiky majú veľa špeciálnych vlastností, ktoré ich predurčujú k úspešnej práci s klientami, ktorí trpia rôznymi formami demencie vrátane Alzheimerovej choroby.
Bábiky môžu slúžiť aj ako prostriedok na znižovanie agresivity a napätia klienta odpútaním jeho pozornosti na náhradný podnet.
 
Týmto spôsobom by sme chceli vysloviť veľkú vďaku Nadácií Tatra Banky, že nám umožnila zakúpiť terapeutické bábiky a tým nám uľahčila prácu a prístup ku klientom.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.