Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia
Počasie

Dobré srdce 2014

Vďaka Nadácií Tatra Banky sme mohli skvalitniť život našim seniorom zakúpením terapeutických bábik.
Terapeutické bábiky majú veľa špeciálnych vlastností, ktoré ich predurčujú k úspešnej práci s klientami, ktorí trpia rôznymi formami demencie vrátane Alzheimerovej choroby.
Bábiky môžu slúžiť aj ako prostriedok na znižovanie agresivity a napätia klienta odpútaním jeho pozornosti na náhradný podnet.
 
Týmto spôsobom by sme chceli vysloviť veľkú vďaku Nadácií Tatra Banky, že nám umožnila zakúpiť terapeutické bábiky a tým nám uľahčila prácu a prístup ku klientom.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.