Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia
Počasie

 

Oznam

Pre zhoršenie epidemiologickej situácie s COVID - 19 je v zariadení do odvolania

Zákaz Návštev v Domove vďaky

Zákaz vychádzania mimo areál.

Prosíme rodinných príslušníkov aby nákupy pre prijímateľov sociálnej služby Domova vďaky odovzdávali pri okne kuchyne kde nám dodávatelia vozia tovar.

O informovaní o vašich blízkych sa môžete kontaktovať na zdravotno - opatrovateľskom úseku:

 tel. kontakt:   0901 700 621

ďakujeme za  trpezlivosť a pochopenie v tejto ťažkej situácií.


 

Oznam

Ponúkame možnosť kontaktovania Vašich blízkych prostredníctvom videohovoru podľa dohody v pracovných dňoch  od 9 - 15 hod cez aplikáciu: 

Dohodnite si vopred čas na telefonnom kontakte: 0901 700 621

WhatsApp  - kon. spojenie - 0911 423 726

SKYPE - kon. spojenie - 0911 423 726

 

O nás... 

Keď je človek vyrovnaný so svojím životom a na základe svojich životných skúseností si určil priority, ľahšie verí, že obdobie jeho staroby môže byť šťastné, harmonické a krásne. 

Zo všetkého treba vyťažiť čo najviac a obohatiť svoj život. Je prirodzené, že senior môže mať obavy z tohto obdobia života. Možno má strach zo straty sociálnych kontaktov alebo fyzickej sily, možno z choroby alebo závislosti na pomoc inej osoby... 

V Domove vďaky sa práve z týchto dôvodov snažíme podať pomocnú ruku, zabezpečiť kvalitnú zdravotnú, sociálnu, kultúrnu a duchovnú starostlivosť a pestrý program s prihliadnutím na momentálny zdravotný stav klienta a jeho osobné záujmy.

Domov vďaky je kombinované zariadenie Domova sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov. Vznikol 15.12.1992. Zariadenie je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec.

Zmyslom Domova vďaky je starostlivosť o ľudí v dôchodkovom veku, ktorí potrebujú pomoc inej osoby, ale taktiež aj o dospelých ľudí s telesným alebo mentálnym postihnutím, ktorých zdravotný stav si vyžaduje špeciálnu starostlivosť a tá im nemôže byť poskytnutá v ich prirodzenom prostredí

V našom zariadení sa snažíme vytvoriť rodinnú amtosféru, k čomu napomáhajú prirodzené sociálne kontakty aj s ľuďmi mimo zariadenia, spolupráca medzi pracovníkmi, priateľstvo, trpezlivosť, ľudský prístup, možnosť vybavenia izieb podľa osobitných požiadaviek klienta, sloboda vierovyznania, voľný pohyb obyvateľov mimo zariadenia, pomoc širšiemu okruhu ľudí s postihnutím, spolupráca so samosprávou, cirkevnými organizáciami a štátnou správou, spolupráca s inými zariadeniami sociálnych služieb...

Hlavným cieľom a poslaním Domova vďaky je zabezpečiť pre svojich klientov dôstojnú starobu a zavŕšenie života.


 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.