Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia
Počasie

Predvianočné posedenie

Advent je obdobím očakávania. Pri tejto príležitosti sme v Domove vďaky zorganizovali predvianočné posedenie, na ktorom sme privítali návštevníkov z Klubu a Jednoty dôchodcov, kde sme si vytvorili predvianočnú atmosféru pečením perníkov, výrobou rôznych vianočných dekorácií a zdobením vianočných stromčekov. Ako inak nechýbala ani kapustnica a zemiakové placky. Tiež sme si k Vianociam zaželali, nech sú pre nás posilnením vo viere a povzbudením rásť, prijať toho, ktorý je svetlom sveta, aby sme jeho svetlom mohli svietiť tomuto svetu.

Jesenné hrabanie lístia

O tom, aká krásna je jeseň, sme sa presvedčili aj tento rok v našej záhrade Domova vďaky.Pestrofarebné lístie opadalo a tak sme zahájili jesenné upratovanie. Pri tejto príležitosti sa v našej záhrade stretli členky Klubu a Jednoty dôchodcov. Týmto im vyslovujeme veľkú vďaku za vykonanú prácu, ochotu pomôcť a tešíme sa, že sme sa mohli opäť stretnúť.

Odovzdanie ocenenia p. Plundríkovej Anne

Dňa 1.10.2013 naše zariadenie návštívili členovia Zväzu slovenských protifašistických bojovníkov aby odovzdali ocenenie, čestné uznanie a ďakovný list pani Anne Plundríkovej za zásluhy v národnom boji za oslobodenie a proti fašizmu, za rozvíjanie odkazu Slovenského národného povstania, za dlhoročnú aktívnu zväzovú činnosť a spoluprácu.

Seniorské hry 2013

Aj pri príležitosti prvého októbra, ako Medzinárodného dňa seniorov sme v záhrade nášho zariadenia zorganizovali Seniorské hry. Ako sa ukázalo, mali úspech a pevne veríme že týmto dňom založíme tradíciu konania akcie, ktorá bude symbolom príležitosti stráviť veselé chvíle s tými, ktorí vzájomne zdieľajú dobu, v ktorej sa formovali ich životné osudy

Dobrovoľníčky z Jednoty dôchodcov

O tom, že existujú ľudia, ktorí dokážu robiť veci nezištne a bez nároku na odmenu sme sa opäť presvedčili vtedy, keď nám dobrovoľníčky z Jednoty dôchodcov prišli do našej záhrady rozšíriť skalku. Snáď nie je potrebné hovoriť, akú záslužnú prácu odviedli. Týmto im veľmi pekne ďakujeme

O tom, ako sme prerábali našu záhradu...

V júni 2013 sme začali s  realizáciou projektu s názvom Park pre všetkých. V rámci tohto projektu sme pretvorili záhradu Domova vďaky na atraktívne miesto so šiestimi novými lavičkami, altánkom s ohniskom, vysadenými trvalkovými záhonmi a drevinami a svoj šat zmenila aj pôvodná skalka. Okolo celej záhrady sme vybudovali chodník, ktorý slúži na prechádzky klientov ale aj inej verejnosti. Tento projekt sa nám podarilo zrealizovať za podpory nadácie Pontis a Kia Motors Slovakia, mesta Rajec, mnohých dobrovoľníkov a firiem, ktoré nám pomohli dať našej záhrade súčasnú podobu. Týmto ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podali pomocnú ruku a pomohli nám skvalitniť život obyvateľov Domova vďaky.

Krátko pred vianocami naše zariadenie navšťívili študentky STREDNEJ ZDRAVOTNEJ ŠKOLY zo Žiliny, pod vedením našej bývalej zamestnankyne a spolu s našími starkými zdobili už upečené medovníky a čas nám

Krátko pred vianocami naše zariadenie navšťívili študentky STREDNEJ ZDRAVOTNEJ ŠKOLY zo Žiliny, pod vedením našej bývalej zamestnankyne a spolu s našími starkými zdobili už upečené medovníky a čas nám

Krátko pred vianocami naše zariadenie navšťívili študentky STREDNEJ ZDRAVOTNEJ ŠKOLY zo Žiliny, pod vedením našej bývalej zamestnankyne a spolu s našími starkými zdobili už upečené medovníky a čas nám

Krátko pred vianocami naše zariadenie navšťívili študentky STREDNEJ ZDRAVOTNEJ ŠKOLY zo Žiliny, pod vedením našej bývalej zamestnankyne a spolu s našími starkými zdobili už upečené medovníky a čas nám

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.