Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia

S úctou a veľkou láskou Vám želáme krásne a šťastné narodeniny, plné lásky, zdravia a Božieho požehnania.

Návšteva v DOMOVE VĎAKY :-)

Rozlúčka s našou dlhoročnou pracovníčkou Máriou - ďakujeme za službu a želáme veľa síl a Božie vedenie na novom pôsobisku.

Grantový program OPORA 2016 - Jesenné presádzanie

Oslava 80 rokov - p. Mária

Grantový program OPORA 2016

Vďaka Nadácii SPP v grantovom programe OPORA 2016 sme mohli zrealizovať projekt na podporu individuálneho rozvoja klientky p.Antónky, jej aktivizáciu v zlepšení kvality života, zlepšení zručností ale hlavne uspokojení záujmov klientky. Z poskytnutých prostriedkov sme zakúpili mobilné záhradky a  potrebné náradie a priesady. Týmto sa chceme Nadácii SPP veľmi pekne poďakovať za pomoc s realizáciou tohto projektu.

Projekt - Bezpečne za krásami regiónu

Vďaka projektu Bezpečne za krásami regiónu z grantu Nadácie Kia Motors Slovakia sme mohli zrealizovať aj tretí výlet. Dňa 26. 7. 2016 sme sa vybrali na výlet do Budatína, kde sme navštívili novú zrekonštruovanú kaplnku, v ktorom sme si zaspievali a dozvedeli nové informácie z histórie, boli sme na prechádzke po krásnom parku, pracovníčky Budatínskeho hradu nás pohostili kávou a vodou, za čo im veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme sponzorom a všetkým zúčastneným za prežitie krásneho dňa. 

Projekt - Bezpečne za krásami regiónu

Vďaka projektu Bezpečne za krásami regiónu z grantu Nadácie Kia Motors Slovakia sme mohli zrealizovať druhý výlet. Dňa 24. 6. 2016 sme sa vybrali na výlet do Rajeckých Teplíc, kde sme navštívili kostol, v ktorom sme sa pomodlili, boli sme na prechádzke v parku, osviežili sme sa zmrzlinou a pozreli jazierko s labuťami. Veľmi pekne ďakujeme sponzorom a všetkým zúčastneným za prežitie krásneho dňa. 

Projekt - Bezpečne za krásami regiónu

Projekt Bezpečne za krásami regiónu sme mohli realizovať vďaka grantu Nadácie Kia Motors Slovakia. Týmto sme klientom Domova vďaky umožnili získať nové zážitky a prelomiť tak ich stereotyp, ako aj stretnutie s rovesníkmi z Klubu dôchodcov v Rajci. Dňa 27. 5. 2016 sme sa vybrali na výlet do Rajeckej Lesnej, kde sme si spríjemnili deň posedením v reštaurácii u Hromadov, boli sme pozrieť aj Slovenský Betlehem a taktiež sme boli aj na sv. omši... Veľmi pekne ďakujeme sponzorom a všetkým zúčastneným za prežitie krásneho dňa. 

Predvianočné posedenie 2015

Opäť tu máme Vianoce a ako by to bolo, keby sme si aj nevyzdobili stromčeky. Prišli nám na veľkú pomoc naše známe pani z Jednoty dôchodcov. Prežili sme krásny deň, ktorý nám pani spríjemnili aj pekným spevom. Nechýbala ani tradičná kapustnica... 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.