Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia

ĎURČANSKÁ MUZIKA

Slávnostné odovzdanie Fitparku v kultúrnom dome Turí spojené so zábavou

Mikuláš 2014

Deň matiek

11. máj je deň, ktorý patrí všetkým matkám. Či už samotným mamám, krstným mamám alebo starým mamám. Práve pri tejto príležitosti, kedy chceme vzdať úctu a poďakovať za všetko, čo pre nás naše matky robili a robia, nás navštívili deti z Materskej školy na Mudrochovej ulici v Rajci. Deti ukázali svoj divadelný, rečnícky a tanečný talent. Ďakujeme za ich návštevu a už teraz sa tešíme na ďalšiu. 

Divadlo

22. mája nám naše doobedie prišli spríjmeniť deti z dramatického krúžku. Zahrali nám divadlo o stratenej rukavičke a my sme sa zabavili. Týmto im vyslovujeme veľkú vďaku a radi ich u nás privítame aj nabudúce.

Fašiangová muzika z Fačkova

Dňa 28.2.2014 nám prišli svojim spevom a tancom spríjemniť popoludnie šikovní muzikanti a speváci z Fačkova. Priblížili nám, aká hudba sa spieva na Fašiangy vo Fačkove. Ďakujeme im, že priniesli do nášho Domova predfašiangovú náladu

Fašiangy Turíce 2014

Rok sa s rokom stretol a my sme sa znovu poobliekali do fašiangových kostýmov. Vytvorili sme si skvelú atmosféru a dobrú náladu, za čo vďačíme aj chlapcom zo skupiny HopeRise, ktorí nám prišli toto popoludnie spríjemniť svojim spevom a hrou na hudobné nástroje. Veľmi pekne im ďakujeme a tešíme sa, keď sa opäť stretneme.

Mikuláš 2013

Aj tento rok sme v našom zariadení privítali Mikuláša s anjelom, ktorí prišli potešiť našich obyvateľov balíčkami so sladkosťami.

Október 2013 - mesiac úcty k starším

"Čím víno staršie je lepšie zdá sa, nech život váš vínu podobá sa"
 
Pri príležitosti mesiaca október, čiže mesiaca úcty k starším naše zariadenie navštívili obyvateľky z Centra sociálnych služieb TAU z Turia, deti z Materskej školy na ul. Obr. mieru v Rajci a žiaci Základnej školy z Kamennej Poruby. Svojím pestrým programom spríjemnili dni našim obyvateľom, zaspievali, zahrali na heligónke a harmonike, zatancovali, hrali rôzne scénky a recitovali básničky. My sme boli vďační a každej takejto milej návšteve sa potešíme. 

Fašiangová zábava 2013

Tak ako každý rok ani tento nechýbala v našom zariadení tradičná fašiangová zábava s maskami. Pri príjemnej hudbe, s chutným občerstvením sme si posedeli, zaspievali a aj zatancovali. Ďakujeme chlapcom zo skupiny Popcorn, že nám svojim spevom a hrou na hudobné nástroje spríjemnili toto naše poobedie. Tešíme sa na ďalšie stretnutie
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.