Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia
Počasie

Výročná správa

 
1. Výročná správa
 
     viď.PDF príloha
 
 
2. Zriaďovacia listina
 
Mesto Rajec v súlade s § 21 ods. 9 písmena a/ až h/ zákona NR SR č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vydáva úplné znenie Zriaďovacej listiny Domova vďaky, so sídlom Námestie Andreja Škrábika 38/3 Rajec zo dňa 26.11.1992 v znení: ...viď. PDF príloha.
 
Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2013
pdf Výročná-správa-2018 1.5 MB
pdf Zriaďovacia listina DV v plnom znení a dodatok 117.3 KB
pdf Zriaďovacia listina DV - dodatok č.1 70 KB
pdf Výročná správa 2019 577.4 KB
pdf Správa auditora k Výročnej správe 2019 1.4 MB
pdf vyrocna-sprava-za-rok-2020 117.8 KB
pdf auditorska-sprava-2020 68 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.