Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia
Počasie

Zriaďovacia listina

Mesto Rajec v súlade s § 21 ods. 9 písmena a/ až h/ zákona NR SR č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vydáva úplné znenie Zriaďovacej listiny Domova vďaky, so sídlom Námestie Andreja Škrábika 38/3 Rajec zo dňa 26.11.1992 v znení: ...viď. PDF príloha.
 
Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2013
pdf Zriaďovacia listina DV v plnom znení a dodatok 117.3 KB
pdf Zriaďovacia listina DV - dodatok č.1 70 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.