Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia

Sociálne poradenstvo

 
 
Podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách je sociálne poradenstvo  odborná činnosť, zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácií. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného a špecializovaného sociálnejho poradenstva.
 
Sociálne poradenstvo sa môže vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.