Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia
 

Revitalizácia verejného parku pri zariadení pre seniorov

Projekt s názvom  Revitalizácia verejného parku pri zariadení pre seniorov sme mohli realizovať vďaka Nadácii Orange. V rámci zamestnaneckého grantu boli prodtredníctvom dobrovoľnej práce seniorov z Klubu a Jednoty dôchodcov a klientov z Domova vďaky vysadené v záhrade nové rastliny. Projektom sa podarilo skrášliť a zvýšiť atraktivitu verejného priestranstva pri našom domove a urobiť tak zo záhrady aj miesto na stretávanie rôznych generácii.
 
Touto cestou by sme sa veľmi radi poďakovali Nadácii Orange, že nám svojou finančnou podporou umožnila náš projekt zrealizovať.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.