Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia
Počasie
 
Ekonomické oprávnené náklady na mesiac na 1 prijímateľa sociálnej služby:
 
Posúdenie podmienky regulovanej úhrady:
 
Priemerná suma úhrady za sociálnú službu na 1 prijímateľa sociálnej služby za mesiac:  417,31€
 
Priemerný príjem z finačného príspevku na 1 prijímateľa sociálnej služby MPSVR:        609,00 €                           
 
Výška EON na 1 mesiac na 1 PSS                                                                            1026,31 €
 
Domov vďaky ZPS a DSS splnilo podmienku regulovanej úhrady za sociálne služby v súlade s §72 ods 2.zákona 448/2008 o sociálnych službách.
 
V Rajci 2.1. 2021
pdf eon-2020-zps 22.3 KB
pdf eon-2020-dss 22.1 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.