Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia
Počasie
 
Ekonomické oprávnené náklady na mesiac na 1 prijímateľa sociálnej služby:
 
Posúdenie podmienky regulovanej úhrady:
 
Priemerná suma úhrady za sociálnu službu na 1 prijímateľa sociálnej služby za mesiac:  406,10€
 
Priemerný príjem z finančného príspevku na 1 prijímateľa sociálnej služby MPSVR:         654,00 € €                           
 
Výška EON na 1 mesiac na 1 PSS                                                                            1060,10 €
 
Domov vďaky ZPS a DSS splnilo podmienku regulovanej úhrady za sociálne služby v súlade s §72 ods 2.zákona 448/2008 o sociálnych službách.
 
V Rajci 18.1. 2022
pdf eon-zps-2021 19.3 KB
pdf eon-dss-2021 19.3 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.