Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.domovvdaky.info.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov organizáciou Domov vďaky podľa konkrétneho účelu spracúvania:

pdf Klienti 484.6 KB
pdf Blízke osoby 470.2 KB
pdf Uchádzači o prácu 440.1 KB
pdf Komunikácia a pošta 438.6 KB
pdf Zmluvný partneri 443.2 KB
pdf Monitorovanie vstupu do budovy 390.4 KB
pdf Fotografie a prezentácia 398.4 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.