Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia
Počasie

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.domovvdaky.info.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov organizáciou Domov vďaky podľa konkrétneho účelu spracúvania:

pdf KLIENTI - Informácie o spracúvaní OÚ Domov vďaky 481.9 KB
pdf BLÍZKE OSOBY KLIENTOV - Informácie o spracúvaní OÚ Domov vďaky 467.3 KB
pdf UCHÁDZAČI O PRÁCU - Informácie o spracúvaní OÚ Domov vďaky 439.5 KB
pdf KOMMUNIKÁCIA A POŠTA - Informácie o spracúvaní OÚ Domov vďaky 437.6 KB
pdf ZMLUVNÍ PARTNERI - Informácie o spracúvaní OÚ Domov vďaky 441.8 KB
pdf MONITOROVANIE VSTUPU DO BUDOVY - Informácie o spracúvaní OÚ Domov vďaky 384.2 KB
pdf FOTOGRAFIE A PREZENTÁCIA DOMOVA VĎAKY - Informácie o spracúvaní OÚ Domov vďaky 391.6 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.